AquaSoft İçme Suyu Üretim Sistemleri Nasıl Çalışır?

AquaSoft İçme Suyu Üreti̇m Si̇stemleri̇ 8 adımdan oluşan bir yapıya sahiptir.

1 – 3: 5 ve 1 MİKRON SEDİMENT FİLİTRE
Besleme suyu borusundan gelen yabancı maddeleri pislik, kum, pas parçaları ve kloru temizler.

2: KARBON FİLİTRESİ
Aktif karbon filtre klor, flüorür, koku, tri halo metan gazı artışı ve organik kirlilikleri asalaklar vs. süzer.

4: R/O MEMBRAN FİLİTRE
Cihazların kalbi olarak nitelendirebileceğimiz membran filtre, esas arıtım görevini yapar. 0.0001 mikronluk yarı geçirgen bir zara sahiptir ve kriptosporidyum, virüsler, koliformlar, bakteriler, radyoaktif rodon etilen glikol(anti friz) arsenik, bakır demir, kurşun, manganez erimiş kimyasallar, bikarbonat, siyanür, ferrosiyanit nitrat ve nitritler gibi maddeleri indirger.

5: MİNERAL FİLİTRE
Suya insan sağlığı için gerekli olan mineralleri karıştırır.

6: ALKALİ (PH) FİLİTRE
Suyun PH değerini 8,0 – 8,2 seviyelerinde tutarak Alkalili su sağlar. Ürettiği Alkalin su sayesinde metabolizmanın dengeli çalışmasına yardımcı olur. Hücrelerin güçlendirilmesini sağlayarak besinlerin enerjiye çevrilmesini kolaylaştırır.

7: SON KARBON
Hindistan cevizi kabuğundan yapılmıştır, suyun hoş olmayan kokusunu ve tadını ayarlar.

8: UV STERİLİZASYON
Suyun içindeki olası bakterileri ultra viyole ışınları ile öldür.