Suyun Hayatımızdaki Önemi

Su, insan vücudunun en temel ihtiyaçlarından biridir. Kanın %92’si, kemiklerin %22’si, kasların ve beynin %75’i ve toplamda vücudumuzun yaklaşık 3’te 2’si sudan oluşmaktadır.

Vücudumuz adeta suyla çalışan bir mekanizma gibidir ve yeterli suyu alamadığı takdirde vücutta rahatsızlıklar meydana gelmektedir. Yetişkin bir insanın günlük en az 2.5litre su içmesi gerekmekte ve bu oran yaş, vücut ağırlığı gibi etkenlere bağlı değişebilmektedir. İçtiğimiz suyun kalitesi bu noktada çok önemlidir.

Günümüzde hızla gelişen sanayileşme, tarımda ilaçlama gibi nedenlerle sularımız oldukça kirlenmiştir ve temiz su bulmak neredeyse imkansızdır. Şehir şebeke sularına kurulan arıtma sistemlerinin sayısı gün geçtikçe artsa da, su evimize gelene kadar su depolarında ve şebeke boru hatlarında tekrar kirlenmektedir. Sağlıklı su içebilmek adına tüketilen damacana sular insan sağlığını tehlikeye atıyor. Sağlıksız koşullar nedeniyle kapatılan su fabrikaları, buna örnek teşkil etmektedir. Diğer taraftan damacana sular, her ne kadar hijyenik koşullarda üretilmiş olsa dahi, saklandıkları ambalajları dolayısıyla yine risklidir. Kullanım süresi ve bekletildiği ortam dikkate alınmadığında ölümle sonuçlanan enfeksiyonlara yol açabilmektedir.

Ters ozmos (reverse osmosis, R.O.), doğadaki ozmos olayından esinlenilerek kullanılan bir yöntemdir. Yarı geçirgen membran tarafından, temiz suyun geçirilmesi ve suyun içerisindeki eriyik halde bulunan tuzlardan, ağır metallerden, virüs ve bakterilerden arındırılması işlemidir. AquaSoft içme suyu üretim sistemleri bu prensibe göre çalışmaktadır.