Reverse Osmosis (Ters Osmoz) Teknolojisi

Ters osmoz teknolojisi, ilk olarak NASA tarafından, donanmaya temiz içme suyu temin etmek amacıyla geliştirilen önemli bir buluştur.

Ters osmoz işlemi, farklı iyon konsantrasyonuna sahip olan ve aralarında yarı geçirgen bir membran bulunan iki çözeltinin iyon konsantrasyonlarının eşitlenmesi prensibine dayanır.

Ozmotik basınç ile doğal olarak gelişen bu olaya, bir pompa veya şebeke hattı basıncı ile ozmotik basınçtan daha yüksek bir basınç uygulandığında, işlem ters osmoz adını alır ve yarı geçirgen membran, sadece temiz suyu geçirerek suyun içerisindeki eriyik halde bulunan organik ve inorganik maddeler, tuzlar, ağır metaller, virüsler ve bakterilerden arındırır.

Yüksek teknolojinin insanlığa armağanı olan RO; Ters Ozmoz sistemi, yaşam kaynağı suyun vücuttaki biyolojik yararlanımını maksimum seviyeye taşımaktadır. Bu teknoloji NASA tarafından geliştirilmiştir.

Reverse Osmosi̇s Fi̇ltreleri̇n Sudaki̇ Zaralı Maddeleri̇ Temi̇zleme Oranları